SZOCIÁLTERÁPIÁS SZEREPJÁTÉK

A csoportfoglalkozások strukturáltak, meghatározott játékformákon át segítenek a múltbeli élményeink feldolgozásában, rejtett képességeink erőtartalékaink megtalálásában, tudatosabb és harmonikusabb életvitel kialakításában.

A játékok meghatározott szabályokat követnek, a csoportvezető modellnyújtással mutatja be a szabályokat és a játékokat (azaz maga is játszik). A szabályok pontos betartása növeli a biztonságérzetet, oldja a szorongást, ami megnyitja az utat a szükséges változások és a szabad választási lehetőségek felismeréséhez. A játékok az alkotás szabadságának átélésén keresztül vezetnek el önmagunk megteremtésének lehetőségéhez.

A csoportvezető nem alkalmaz a csoporttagoknak címzett visszajelzéseket, értelmezéseket vagy értékeléseket, a gyógyító és személyiségérlelő hatások közvetlenül a játékok és az azokat követő megbeszélések alatt átélt személyes élményekből származnak.

A csoporton használt játékokat mindig a csoportvezető választja ki a rendkívül gazdag repertoárból az adott csoport aktuális igényeinek megfelelően.

Ebben a repertoárban különböző képzeleti és szerepjátékok találhatók.

  1. Az "élményjátékok" pl. az egyéni élettörténet feldolgozását segítik bizonyos valós vagy elképzelt tárgyakhoz, fényképekhez kapcsolódó élményeinken keresztül (mint pl. a "talált köveink", "a játékos doboz", "a házak, amelyekben laktunk", "a család közös étkezése", "az illatkorsó", vagy a "valahol számomra is nyitva áll egy ajtó" játékokban).
  2. A "beleérző játékok" során azt vizsgáljuk meg, hogy mit vált ki belőlünk a másik ember és mi hogyan látunk másokat.
  3. A "fantáziajátékok" lehetőséget teremtenek arra, hogy teret adjunk álmainknak, vágyainknak.
  4. A "csoportcentrikus játékok" a csoport előrehaladottabb szakaszában a csoporttagok közötti kapcsolatok sajátosságainak a megélését és megértését segítik elő. (Ilyen pl. az erdőt megjelenítő csoportjáték, ahol a csoporttagok választott szerepekbe - medve, patak, fenyőfa, stb - bújva lépnek kapcsolatba egymással).
  5. A "problémacentrikus játékok" az aktuális konkrét problémák elemzését, szerepjátékokban való feldolgozását és új megoldások, új magatartásmódok játékos kipróbálását teszik lehetővé.

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk tehát személyiségfejlesztő vagy problémakezelő céllal azoknak, akik vonzódnak a játékos és meditatív jellegű, képi fantáziát mozgató módszerek iránt, vagy akik számára a "szabad interakciós" önismereti csoport túlságosan megterhelő lenne, vagy más okból nem megfelelő; lelki zavarokkal, életvezetési nehézségekkel, szociális problémákkal küzdő személyeknek önmagában, vagy esetleg más segítségnyújtási forma kiegészítéseként; önismeretfejlesztő-, identitás erősítő módszerként segítő foglakozású szakembereknek és önkéntes segítőknek. (Igény esetén külön segítői csoportot indítunk). Ugyancsak hasznos lehet a terápiás vagy önismereti igény felébresztésére vagy a motiváció felerősítésére.

Jelentkezés

A csoportokra való előjegyzés folyamatos, a csoportokat a kellő létszám (8-12 fő)összegyűlésekor indítjuk el. Jelentkezést, érdeklődést követően egy személyes tájékozódó beszélgetésen mérjük fel az egyéni igényeket, segítünk a végleges döntésben vagy ha szükséges, más önismeretfejlesztő vagy kiegészítő segítő program kialakításában.

További részletek, jelentkezés:
Szöllősi Éva szevia@gmail.com



vissza